Cart

Cart

04 October 09 ::

http://www.anasoftlitera.sk/

PAŠIE ŠTEFANA H.

4.10./18:00/Štúdio SRo

Kresťanský liturgický formát pašií vytvára v tomto postavantgardnom vokálnom diele kombinovanom s malým orchestrom a elektronickou hudbou umeleckú paralelu k schôdzi NR SR zo septembra minulého roku. Pôjde o
autentické zhudobnenie procesu odvolávania Štefana Harabina z postu ministra spravodlivosti. V stvárnení navyše pribudne aj akt nanebovstúpenia, vystúpenia na Najvyšší súd. Koncertný princíp bude zachovaný inštrumentálnym triovým sólistickým obsadením: violončelo, elektronika a altsaxofón sprevádzaný improvizačným orchestrom, metalovou, elektronickou a vokálno / zborovou sekciou.

Ide o druhé pokračovanie výpravného projektu, ktoré nadväzuje na predchádzajúci ročník festivalu Anasoft litery, kde odznelo Oratórium 929 000 000. Zmena v obsadení, okrem solistov, je že barokovú nahradí metalová/hc sekcia(spev: rbnx, xtabay, Martin Krížik/objavia sa v časti Posledný súd).

časti:

1. Zľapanie Štefana H. a Bakiho S. / Posledný súd (zhudobnenie rozpravy
    odvolávania ministra spravodlivosti)
2.
Média / Umučenie
3.
Nanebovstúpenie / Predseda Najvyššieho súdu

…………………………………..