Cart

Cart

15 December :: KontrA2punkt Festival Praha

15 December :: KontrA2punkt Festival Praha
15 December :: KontrA2punkt Festival Praha

KontrA2punkt 2013

2. ročník festivalu postžánrové experimentální hudby

V neděli 15. prosince v prostoru pražského klubu Hoodoo proběhne druhý ročník festivalu postžánrové experimentální hudby KontrA2punkt. Mottem akce, kterou pořádá kulturní čtrnáctideník A2 ve spolupráci s promotérským kolektivem KLaNGundKRaCH, by mohl být výrok amerického hudebníka Toma Smitha, jednoho z hostů minulého ročníku: „Žánr je zastaralý pojem.“ Tato věta výstižně charakterizuje, co je možné v posledních letech sledovat na poli experimentální hudby. Objevuje se mnoho nejednoznačných, hybridních strategií a tyto nové hudební možnosti vytvářejí velmi nejednoznačnou polyfonii. Jako by zárukou vývoje bylo, že nebude mít žádný patrný směr. KontrA2punkt je přehlídkou zahraničních i domácích hudebních hybridů a hybridních spojení, jimž se na české půdě příliš nedaří – a pokud ano, pak mimo záhon zaběhlého hudebního provozu.
Na druhém ročníku vystoupí švýcarský turntablista a hudební performer Joke Lanz se svou verzí „industrial musique concrète“, francouzské „bruitpopové“ duo Ilill, německý projekt na pomezí noise music, performance a videoartu Rumpeln, slovenský elektronický projekt Urbanfailure a česká noiserocková skupina At bona fide.
   
neděle 15. 12. 2013 od 20.00, Hoodoo Club (Korunní 106, Praha 10)

vstupné: 190/150 Kč (sleva pro studenty, nezaměstnané, lidi na šikmé ploše apod.), prodej pouze na místě

video z loňského ročníku: http://www.youtube.com/watch?v=jbal3EuXgkk

Festival probíhá s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

www.kontra2punkt.cz

————————————————————————————-

Joke Lanz /CH/

Švýcarský hudebník a performer Joke Lanz je známý především díky svému jednočlennému projektu Sudden Infant a členství v Schimpfluch Gruppe, pravděpodobně nejradikálnější umělecké skupiny ve Švýcarsku od roku 1916, kdy se zde zrodil dadaismus. Těžiště jeho tvorby leží v průsečíku hudebního experimentu a akčního umění. Pro jeho produkci, čítající desítky vlastních nahrávek a množství spoluprací (např. Z’ev, Carlos Giffoni, Peter Kowald, Daniel Menche, Christian Marclay, eRikm, Dieb13 nebo DJ Olive), je určující osobní, expresivní a fyzický ráz, zároveň ale vychází z mnoha kulturních a především subkulturních zdrojů 20. století, jako jsou punk, akcionismus, Fluxus, industrial, noise, volná improvizace, nová vážná hudba, body art, zvuková poezie nebo DJing. Právě Lanzův experimentální turntablismus bude mít na pražském vystoupení svou českou premiéru. Zatímco pro vystoupení Sudden Infant platí, že veškeré použité nástroje jsou jen prodloužením performerova těla a znásobením jeho fyzického projevu do podoby jakéhosi extrémního postindustriálního šansonu, Lanzovu turntablistickou produkci vystihuje hybridní žánrové označení, které zřejmě pro radost hudebních publicistů vymyslel sám hudebník: „industrial musique concrète“. Ani tak se ale nemusíme bát, že by vystoupení bylo zcela bez těla nebo že by se k Lanzovi nepřipojila aspoň jedna plastová panenka.

http://www.suddeninfant.com
https://soundcloud.com/suddeninfant
http://www.youtube.com/watch?v=4-iAWwxpW5o

Ilill /FR/
Francouzské duo Ilill, jež před několilka lety, stejně jako mnoho jiných francouzských umělců, přesídlilo do Bruselu, je geniálním příkladem, jak lze dělat primitivní, a přitom sofistikovanou hudbu, v níž se jednoduchost pojí s experimentem i radikálností. Tento přístup spolu s jednoduchým rockovým nástrojovým obsazením by se dal odbýt slovem postpunk. Tomu by odpovídala repetitivní struktura skladeb i vokální expresivita Mariette Michaud upomínající na některé dívčí skupiny německé nové vlny (např. Malaria). Mnohem přesnější je však výraz „pop bruit“ – tito podivní Francouzi se kvůli experimentování nijak nevzdávají hry na šanson, ani obráceně. Svojí tvorbou, která má stejně blízko k dětské hře jako ke smetišti, v lecčems odkazují na francouzskou neviditelnou scénu debilos, kterou reprezentuje například vydavatelství Los Emes del Oso (viz článek Jana Bělíčka).

http://ilillilillilill.wordpress.com/
https://soundcloud.com/ilill
http://www.youtube.com/watch?v=cTg4XhKKfok

Rumpeln /DE/
Za příznačným jménem Rumpeln se skrývá a „rachotí“ mnichovský noiser a videoartista Anton Kaun, který vystupuje ještě pod názvy Sony Tony či King Teledubby. Jeho atakující performance jsou založeny na součinnosti elektronických ruchů, těla a videa, přičemž všechny tyto složky podléhají stejné excesivní strategii. Kauna od většiny hlukových umělců odlišuje především fakt, že v jeho podání se z excesu nestává žádný přijatelný, funkční jazyk: jeho vystoupení vždy balancují mezi brutalitou a trapností, a to tak neodbytným způsobem, že je téměř nemožné k performanci zaujmout jednoznačný vztah. Zarputilost, s níž Kaun sbližuje nesmiřitelné polohy tím, že je dovádí ad absurdum, bývá zdrojem pro noise music netypického humoru, který do agresivního vystoupení vnáší katarzní prvek. Noise je možná mrtvý, Rumpeln žije.

http://www.rumpeln.de/
http://www.youtube.com/watch?v=VPGJm_rpQB4

Urbanfailure /SK/
Michal Lichý o svém uměleckém alter egu Urbanfailure píše: „Je člověk. Rád improvizuje a baví se, hraje lo-fi techno t(h)rash.“ Anebo anglicky: „Urbanfailure is a one man project. I try to play what i like but sometimes it might happen I do not. No melodies but sounds are what I like. Energy mostly dark, no happy shape, my own distorted view. I can not change myself, no sorry, but if you understand you know.“ Urbanfailure patří k bratislavské hudební, vydavatelské a organizační platformě Ubrsounds, spojující estetiku industrialu a techna. Minimalistická zvuková koláž kombinující prvky taneční elektronické hudby s noiseovou materií tvoří jakýsi metaforický audio dokument o městské civilizaci v postžánrové době. V produkci Urbanfailure se dekonstrukce industriálního hluku spojuje s konstrukcí nových zvukových struktur. Prostor postindustriální civilizace se tak ukazuje jako sice zruinovaný, ale pocitově působivý kosmos – nebo jeho hudební utopie.

https://urbsounds.sk/urbanfailure
http://urbanfailure.bandcamp.com/
http://www.youtube.com/watch?v=kmQ60ujzAHk

At bona fide /CZ/
Česká skupina na pomezí noise a shoegaze, napojená na ostravský promotérský kolektiv Chee Chaak Tips, patří mezi nejzajímavější kytarové projekty české indie scény. Pod zdánlivě klidnou hladinou, upomínající na zvuk skupin jako My Bloody Valentine, Slowdive nebo The Jesus and Mary Chain, a melancholickým ženským vokálem prosvítá neurotická textura typická pro zvukové experimenty.

http://bandzone.cz/atbonafide
http://www.youtube.com/watch?v=KduB2CYoYTM

kontrA2punkt